Topp
Topp
  • Svenska
  • Engelska
  • Danska

SVETS

Kirsebergs Plåt använder ESAB Svetsutrustning på alla sina svetsstationer. Vår svetsutrustning är Caddy Tig 2200i och Origo Tig 3000i monterade på vagnar med kylning.