GDPR – KPMV
Topp
Topp

GDPR

För att Kirsebergs Plåt & Mekaniska Verkstad AB ska kunna fullgöra sina åtaganden till kunder och leverantörer samt rättsliga förpliktelser gentemot myndigheter, behöver vi behandla vissa personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadresser samt i förekommande fall organisationsnummer för enskilda firmor och handelsbolag.

Vi behandlar era personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser, dock längst ett år efter avslutade avtal, förpliktelser eller samarbeten.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Ni kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter vi behandlar om er samt om ni så önskar, få de uppgifter vi behandlar om er raderade. Vi ber er i så fall kontakta oss enligt nedanstående.

Personuppgiftsansvarig är Kirsebergs Plåt & Mekaniska Verkstad AB
Organisationsnummer: 556570-7451