SKANNER – KPMV
Topp
Topp

SKANNER

InspecVision Planar 2D 220.35

Specifikationer

Maxlängd/bredd skannad del: 1830mm/1220mm
Mätnoggrannhet**: längd +/- 35 / 70 μm*, bredd +/- 35 / 70 μm*, höjd (valfri) +/- 100 μm
Mäthastighet**: <0.25sek

*Första värdet gäller mätnoggrannheten över bordsskivan generellt, andra värdet gäller mätnoggrannheten vid bordskanterna

**Mätnoggrannheten har verifierats på standardiserade produktionsmaskiner med tester baserade på ISO 10360

Faktisk mätnoggranhet beror bl.a. på miljö, indata samt materialets kvalitet och skick.

Skanningsfel har undantagits från mätnoggrannhet

InspecVision Planar

InspecVision Planar är en 2D-skanner som möjliggör en snabb och enkel verifiering av produktionskvalitet genom 2D-skanning och automatisk jämförelse med CAD-ritning. Vi kan återskapa delar som packningar och plåtdetaljer genom att skanna dem och sedan konvertera scanningarna till CAD-ritningar för replikering, s.k. reverse engineering.

Flöde

Originaldel

Skanningsprocessen

CAD-ritning från skanning