FRÄS – SVARV – KPMV
Topp
Topp

FRÄS – SVARV

MCFV – 100

För plåtdetaljer som kräver svarvning och/eller fräsning erbjuder vi även detta som komplement. Avancerade fleroperationsmaskiner med kapacitet för 25 olika verktyg och sekundsnabba verktygsbyten, ger oss möjlighet att mycket snabbt och effektivt fräsa detaljer med hög precision.

Svarv

Svarv med stångmatning upp till 6 m och 40 mm diameter. Verktygsväxling med kapacitet för 12 verktyg.